Semesterstängt
v. 29-31

Integritetspolicy

Hanssons Möbler värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att handla i vår butik, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Hanssons Möbler AB, Helsingborgsvägen 20, 262 72 Ängelholm, org. nr. 556494-5540, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss här på hemsidan och i vår fysiska butik.

Med personuppgifter menar vi, information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller foton.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du handlar i vår butik lämnar du personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och i vissa fall e-postadress. Uppgifterna behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor. I de fall delbetalning används, kommer även personnummer att samlas in.

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamation, garantiärenden och legala krav.

Facebook Pixel

Vi använder oss av Facebooks pixel för att enklare få information om vilka som besöker oss, i syfte att kunna anpassa vårt budskap och vår webb så den bättre passar besökaren.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi försäkrar dig om att vi inte delar, säljer eller överför dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftningen kräver det eller det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Hur länge behåller vi din information?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag.Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy

Hanssons Möbler förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Vid frågor

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss.

Rulla till toppen